Přihlašovací formulář

Prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře.
Studenti, kteří mají zájem o individuální kurzy a mohou i dopoledne, aby nám to napsali do poznámek.
Pokud v rozpisu nenajdete kurz, který by vám vyhovoval, napište nám, pokusíme se najít řešení.
Zároveň je pro nás důležitá komunikace s Vámi, ozvěte se v případě jakých problémů hned, rádi s Vámi najdeme řešení.

Děkujeme 🙂

Přihlašovací formulář / Entry Form

6 + 10 =

Podmínky kurzů

Skupinové kurzy

1. Kurzy jsou koncipovány na celý školní rok, tzn. pokud přihlásíte dítě počítáme s ním automaticky na obě pololetí. Platba je rozdělena na dva semestry. Počet lekcí v semestru je vypočítáván dle aktuálního počtu hodin ve školním roce (obvyklý počet je 18 lekcí v každém semestru). Kurzovné se hradí nejpozději na 1.hodině na celé pololetí. Cena je kalkulována při min. počtu 5 osob ve skupině. Při menším počtu přihlášených škola studentům navrhne úprava kurzovného, či počtu vyučovacích hodin. V případě krátkodobé nemoci studenta se kurzovné nevrací. V případě úrazu, dlouhodobé nemoci je nutno informovat okamžitě na uvedený e-mail – martina.svadlenova@seznam.cz a domluvit se na dalším postupu. Zpětně již žádné slevy nebudou poskytovány.

2. Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátku, pokud nebude uvedeno jinak. Pokud oba sourozenci navštěvují tyto skupinové kurzy, je jim poskytnuta sleva 5%. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách.

3. Student, či jeho zákonný zástupce potvrzuje, že se bude řídit zásadami bezpečného a slušného chování v objektu jazykové školy.

4. V případě převedení hodin do online režimu platí úplně stejná pravidla jako při prezenční formě. Za hodiny, na kterých student nebyl, ale byly odučené, se kurzovné nevrací.

5. Vzhledem k nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme, že Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, nyní evidujeme. Souhlasíte se zpracováním osobních dat pro potřeby jazykové školy a zároveň s pořizením fotografií, či videí během kurzů, které budou sloužit k propagaci jazykové školy, či ke zvěřejnění na našem webu, či facebooku.

Děkujeme.

Individuální kurzy

1. Kurzy,ve kterých je méně, než pět studentů:
Rádi pro vás otevřeme i tyto menší kurzy. Platba je rozdělena na dva semestry. Hradí se ve vždy 15 lekcí. Kurzovné je rozpočítáno dle počet osob v kurzu, z tohoto důvodu v případě vaší absence se kurzovné za zmeškanou hodinu nevrací. Sourozenecká sleva zde není poskytnuta.

2. Individuální kurzy, kde student hodinu navštěvuje sám. Kurz je koncipován na celý školní rok. Kurzovné se do dalšího školného roku nepřevádí. Platba je rozdělena dle dohody. Obvykle se uhradí blok 10 lekcí na 1. hodině. Vzhledem k tomu, že studentovi držíme místo a čas v učebně v příslušném školním roce, žádáme Vás o pravidelnou docházku. Postup při omlouvání z hodin: Z hodiny se musí student omluvit nejpozději do 18 hodin předchozího dne na tel. čísle 774361695 /stačí sms/. V případě plánované cesty se dopředu dohodněte s lektorem a informaci zašlete na martina.svadlenova@gmail.com. Pokud není hodina řádně předem omluvena, bere se jako odučena.

3. V případě úrazu, dlouhodobé nemoci je nutno informovat okamžitě na uvedený e-mail – martina.svadlenova@seznam.cz a domluvit se na dalším postupu. Vždy se najde nějaké řešení. Bohužel zpětně už jakékoliv požadavky nebudou akceptovány.

4. Jazykové kurzy obvykle neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátku, je však možno po dohodě s lektorem. Tuto informaci zašlete na martina.svadlenova@gmail.com. Veškeré změny budou uveřejněny na webových stránkách.

5. V případě nemožnosti prezenční formy výuky, převádíme hodiny do online podoby.

6. Student, či jeho zákonný zástupce potvrzuje, že se bude řídit zásadami bezpečného a slušného chování v objektu jazykové školy.

7. Vzhledem k nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme, že Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, nyní evidujeme. Souhlasíte se zpracováním osobních dat pro potřeby jazykové školy a zároveň s pořizením fotografií, či videí během kurzů, které budou sloužit k propagaci jazykové školy, či ke zvěřejnění na našem webu, či facebooku.

Děkujeme.