O nás

Učíme lidi všech věkových kategorií, školy, firmy, pro cestování i zábavu!

Jsme jazyková agentura, která zajišťuje výuku angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčí. Naše hlavní pozornost je věnována dětem, a to již od brzkého věku.

V nabídce jazykových kurzů pro děti najdete téměř všechny věkové kategorie – od předškoláků, až po studenty středních škol – gymnázií. Zároveň nás začali oslovovat rodiče žáků.

Dospělým nabízíme individuální kurzy angličtiny zaměřené dle jejich zájmu a jazykové úrovně. Rovněž zajišťujeme výuku angličtiny ve firmách a pro pedagogické pracovníky ve školách.

Dále pro školy, školky připravujeme interaktivní programy s angličtinou. Pro veřejnost jsme v minulých letech organizovali seminář Learn English Family a pro učitele MŠ a ZŠ odborné přednášky.

Náš příběh

Založení agentury

Za založení agentury můžou i naše vlastní děti, pro které jsme chtěli, aby se angličtinu neučily, ale přirozeně v ní měly možnost od dětství komunikovat. V našich kurzech pro nejmladší děti vycházíme z jejich přirozenosti. Děti se učí jazyk prostřednictvím her, písniček, které jsou doprovázeny jednoduchým pohybem. Děti nasávají věty, správnou výslovnost a pokouší se hned od počátku vyjadřovat v jednoduchých větách. Nehrají si na to, že mluví anglicky, ale ony velmi rychle s lektorem skutečně komunikují.

Děkujeme všem ředitelům školek a škol, kteří umožní svým žákům vyzkoušet si své znalosti angličtiny v komunikaci s rodilým mluvčím. Těžiště našich kurzů je právě ve školkách a školách.