Interaktivní programy s angličtinou / semináře

2013 – 2014

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšný projekt Halloween.

Navšítivili jsme následující mateřské školky v Táboře – MŠ Vančurova, MŠ Kollárova, a MŠ Angela Kančeva. Program byl uskutečněn i pro veřejnost na ZŠ Bernarda Bolzana Tábor v kinosále školy.
Podle ohlasů se anglicko- český program líbil a přiští rok se zase budeme těšit na další magické hrátky.

Pro žáky ze šestých tříd ZŠ Mikuláše z Husi  jsme připravili projekt “ Holidays“. Zaměřili jsme se na následující svátky – Halloween, Vánoce, Velikonoce a Díkuvzdání. Hodnocení a další fotografie naleznete na stránkách školy.

Jsme schopni připravit pro Vaši školu/ školku obdobné projekty s angličtinou i na jiná témata.:-)

PODÍVEJTE SE NA HODNOCENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY:

2012 – 2013

V minulém školním roce jsme pro žáky začali připravovat interaktivní programy s angličtinou.

Cílem těchto programů bylo seznámit děti s různými kulturními odlišnostmi, např. různé slavení svátků – Halloween, Vánoce, Velikonoce a zároveň jsme chtěli dát dětem možnost, aby si mohly vyzkoušet svoje jazykové znalosti i jinde než při vyučování.

Pro předškoláky to byly následující programy: Halloween Party, Christmas Party a Spring Story. Pohádkový příběh o králíčkovi Pepíčkovi nazvaný Spring Story,aneb putování králíčka Pepíčka světem navštívily i dvě druhé třídy ze ZŠ Chýnov. Celým programem prostupovala postava králíčka Pepíčka, který se ve snu dostává do anglicky mluvícího světa. Děti navštívily Londýn, postavily si město, zopakovaly si dopravní prostředky, seznámily se se zvířátky žijící na farmě, šly si nakoupit zeleninu a ovoce na trh a posléze si vyrobily svačinku, na kterou dostaly všechny potřebné ingredience.

Výše zmíněné projekty slouží jako motivace s učením začít, či netradičním zábavným způsobem se s cizím jazykem seznámit, u starších žáků jazykové dovednosti procvičit, upevnit a dále rozvíjet. Stavíme na zážitkové pedagogice.

Pro dospělé jsme připravili dva semináře. Ve spolupráci s Britskou radou to byla přednáška Learn English Family a seminář pro učitele ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan.