Tento týden jsme v některých skupinách ukončili poslední lekce druhého semestru.
Nezbývá, než Vám všem popřát hezké léto, poděkovat za spolupráci a příjemně strávený školní rok!
Po prázdninách na viděnou:-)