Jsme jazyková agentura, která zajišťuje výuku angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčí. Naše hlavní pozornost je věnována dětem, a to již od brzkého věku. 
               
V nabídce jazykových kurzů pro děti najdete téměř všechny věkové kategorie - od předškoláků, až po studenty středních škol – gymnázií. Zároveň nás začali oslovovat rodiče žáků.
                 
Dospělým nabízíme individuální kurzy angličtiny zaměřené dle jejich zájmu a jazykové úrovně. Rovněž zajišťujeme výuku angličtiny ve firmách a pro pedagogické pracovníky ve školách.

Za založení agentury můžou i naše vlastní děti, pro které jsme chtěli, aby se angličtinu neučily, ale přirozeně v ní měly možnost od dětství komunikovat. V našich kurzech pro nejmladší děti vycházíme z jejich přirozenosti. Děti se učí jazyk prostřednictvím her, písniček, které jsou doprovázeny jednoduchým pohybem. Děti nasávají věty, správnou výslovnost a pokouší se hned od počátku vyjadřovat v jednoduchých větách. Nehrají si na to, že mluví anglicky, ale ony velmi rychle s lektorem skutečně komunikují. 

Kurzy pro děti školního věku jsou také vedeny konverzační metodou, kdy je kladen důraz na mluvený projev. Lekce jsou doplněny o mnoho materiálů, ve kterých je zachycena nová slovní zásoba, ale i slouží k nácviku různých gramatických struktur. 
Vzdělávání probíhá zábavnou formou za pomoci moderních technologií. Stavíme na materiálech, které jsou volně dostupné všem na internetu.

Děkujeme všem ředitelům školek a škol, kteří umožní svým žákům vyzkoušet si své znalosti angličtiny v komunikaci s rodilým mluvčím. Těžiště našich kurzů je právě ve školkách a školách.

Dále pro školy, školky připravujeme interaktivní programy s angličtinou. Pro veřejnost jsme v minulých letech organizovali seminář Learn English Family a pro učitele MŠ a ZŠ odborné přednášky.

 
Lektoři
Naši učitelé jsou vysokoškolsky vzdělanými lektory ( pedagogické fakulta) a rodilí mluvčí, kteří mají certifikáty TEFL (výuka angličtiny jako cizího jazyka) nebo TESOL (učitelé angličtiny pro studenty s jiným mateřským jazykem).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one