Začínáme již v týdnu od 6. září 2021.  
Zápis probíhá od 23.8. do 3.9. 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu.

Počet míst v kurzu je omezen, vyplatí se zapsat se včas:-)
 
ZS_Oparany_A4_1x_web.jpg
Co od kurzů můžete očekávat a pro koho jsou určeny?
Hodiny angličtiny nabízíme pro žáky 1. až 9. ročníků. 

1.Kurzy s rodilou mluvčí pro začátečníky -  1.stupeň ZŠ
Velkou výhodou kurzů pro začátečníky je, že se od počátku seznamují se správnou výslovností a s intonací jazyka. Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů). Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností. Zaměřujeme se na svátky během roku – Halloween, Díkuvzdání, Vánoce, Velikonoce. Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodiči. 
Každý týden děti dostávají pracovní list, který slouží k procvičení probírané slovní zásoby a zároveň rozesíláme seznam videí pro fixaci správné výslovnosti. Na zakládání pracovních listů je potřeba mít desky.
V lekcích pro nejmladší děti (1.tř.) jsou volena tato témata:
barvy, zvířata, rodina, počítání, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, počasí, roč. období, pocity, dům/ byt, nakupování aj.  Žáci se naučí  reagovat na jednoduché pokyny a odpovídat na otázky, např.: Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kolik je ti let? Jaké je počasí? Jaké je tvoje oblíbené jídlo? 
Od druhé třídy věnujeme pozornost i psanému projevu, čtení slov a vět. Dále v dalších ročnících je to též  upevňování gramatických pravidel v mluveném projevu.
 
2. Kurzy s rodilou mluvčí na 2.stupni základní školy jsou zaměřeny především na anglickou konverzaci a upevnění gramatiky. Žáci mají možnost si svoje získané vědomosti ověřit v praxi.  S rodiči jsme v kontaktu prostřednictvím e – mailu, dle potřeby rozesíláme doplňující materiály na domácí procvičování - kvízy, hry, odkazy na webové stránky zabývající se angličtinou. Dále doporučujeme pro školáky sešit na zapisování slovní zásoby,gramatiky, popř. dle domluvy s rodiči si děti obstarají pracovní sešit, či učebnici.

Na hodinu s americkou lektorkou dochází i česká lektorka . Žáci si tak mohou objasnit některé gramatické jevy, novou slovní zásobu. Zároveň její působení usnadňuje komunikaci mezi školou, rodiči a rodilou mluvčí.
 
Kurz je koncipován na celý školní rok, se studenty počítáme na celý školní rok. Platba je rozdělena na dvě části. 

Kurzovné na jeden semestr: 2790 Kč/ 18 lekcí/ 45 minut

Cena je kalkulována při min. počtu 5 dětí ve skupině. Skupinky jsou naplňovány do max. počtu 13 žáků. Kurzovné se hradí po 1.hodině na celé pololetí. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací.

Začínáme v týdnu od 6. září 2021.

Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Zápis do kurzů lze provést nejpozději do 3. září na  martina.svadlenova@gmail.com, či tel. 774 361 695 .
Do e-mailu prosím uveďte: jméno a třídu dítěte, kontakt na Vás (telefon, e-mail).
Prosíme o včasný zápis do kurzů, počet míst je omezen ( max. 13 žáků ve skupině), pak už další žáky z kapacitních důvodů nemůžeme přijmout.

 
Pro děti ze  ZŠ zároveň připravujeme interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, Díkuvzdání č a projektové dny s angličtinou. 
  
  
Děkujeme Vám za zájem a budeme se těšit v září!
Na první hodinu se můžete přijít podívat společně se svými dětmi. 
ZŠ Opařany
Kurzy angličtiny budou probíhat na ZŠ Opařany ve čtvrtek v učebně AJ. Začínáme od 9.9.2021.

1. skupina - 12:10 - 12:55 - MŠ
2. skupina - 13:00 - 13: 45- 1.tř.+ 2tř.
3. skupina - 13:50 - 14:35 - 3. - 6.tř.
4. skupina - 14:45 - 15:30 - 7 .- 8.tř.


Studenti jsou zařazeny do skupin dle svých jazykových schopností, označení tříd je pouze orientační:-)
 
 
IMG_9538.JPG
IMG_9577.JPG
obrázek 4.JPG
obrázek 1 (2).JPG
obrázek 3.JPG
obrázek 1 (3).JPG
obrázek 3 (1).JPG
IMG_0477.JPG
IMG_0478.JPG
IMG_0482.JPG
IMG_0487.JPG
IMG_0494.JPG
IMG_0498.JPG
obrázek 4 (3).JPG
obrázek 4 (2).JPG
IMG_0883.JPG
IMG_0887.JPG
obrázek 1 (6).JPG
IMG_0889.JPG
IMG_0488.JPG
obrázek 2 (6).JPG
obrázek 3 (5).JPG
Popis postavy
Popis postavy
obrázek 3 (6).JPG
obrázek 4 (6).JPG
obrázek 5 (3).JPG
obrázek 1 (10).JPG
obrázek 4 (7).JPG
obrázek 3 (7).JPG
obrázek (1).JPG
Město- dopravní prostředky,předložky
Město- dopravní prostředky,předložky
IMG_1100.JPG
IMG_1103.JPG
IMG_1105.JPG
IMG_1107.JPG
Cestování

Cestování

Co máme v kufru?
obrázek 5 (22).JPG
obrázek 4 (58).JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one