Nabízíme Vám kurzy angličtiny s rodilou mluvčí pro děti již od 4 let věku,
až po individuální kurzy pro středoškoláky.Začínáme již v týdnu od 6. září 2021.  
Zápis probíhá od 23.8. do 3.9. 2021 prostřednictvím formuláře na webových stránkách.


Počet míst v kurzu je omezen, vyplatí se zapsat se včas:-)
 
Vseobecne_A4_1x_web.jpg

 
Možná si kladete otázku:   Proč začít s angličtinou již tak brzy, když některé děti neumí ani pořádně česky?
  • Děti v nízkém věku se učí cizí jazyk stejným způsobem jako mateřštině, tzn. velmi přirozeně.
  • Zároveň se prostřednictvím rodilé mluvčí seznamují s intonací jazyka a výslovností, čili učí se jazyk od počátku správně.
  • Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem        (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů).
  • Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností.
  • Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí.
  • Každý týden rozesíláme prostřednictvím emailu seznam písniček, které děti na hodině poslouchaly. Proto je pro nás důležitá spolupráce s rodiči. Pokud rodiče dětem několikrát v týdnu písničky pustí, či hravou formou zopakují slovíčka, urychlí tak fixaci slovní zásoby a děti dělají v jazyce rychlejší pokroky.
 
Předškoláci dostávají domů také pracovní listy, kde je shrnuta náplň hodiny a zároveň si probíranou látku zopakují. Na pracovní listy budou potřebovat desky na jejich zakládání.
 
U školáků je stále kladen důraz na mluvený projev, na fixaci gramatických pravidel v průběhu konverzace a správnou výslovnost. Zaměřujeme se také na práci s textem, psaný projev a konverzační témata.                
Mladší žáci (1.- 4.třída) dostávají pracovní listy, které si zakládají do desek. Dále doporučujeme pro školáky sešit na zapisování nové slovní zásoby, gramatiky aj. Dle dohody je pořizován pracovní sešit, či časopis.

Kurzovné na 1. pololetí - 18 lekcí po 45 minutách činí 2790 Kč/ 155 Kč za lekci
Cena je kalkulována při min. počtu 5 děti ve skupině.
Kurzy v učebně na Křižíkově nám. jsou naplňovány do max. počtu 10 dětí.

Kurzovné se hradí po 1.hodině na celé pololetí. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací. 
Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků, pokud nebude uvedeno jinak
(náhrady za nemoc lektora, aj.).

Jazykové kurzy probíhají v učebně na
 Náměstí Fr. Křižíka č. 2840 v Táboře, nebo v příslušných mateřských, či základních školách.
 
Pro děti též organizujeme kurzy angličtiny v mateřských školkách, základních školách a interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, Prázdninové dopoledne s angličtinou, či projektové dny pro žáky základních škol.
IMG_0280.JPG
IMG_0347.JPG
IMG_0345.JPG
IMG_0342.JPG
IMG_0284.JPG
IMG_0290.JPG
IMG_0355.JPG
IMG_1023.JPG
IMG_1025.JPG
IMG_1020.JPG
IMG_1026.JPG
IMG_1030.JPG
IMG_0407.JPG
IMG_1031.JPG
obrázek 1 (4).JPG
obrázek 1 (5).JPG
obrázek 2 (3).JPG
obrázek 1 (13).JPG
obrázek 2 (27).JPG
obrázek 3 (24).JPG
obrázek 1 (48).JPG
obrázek 1 (40).JPG
obrázek 1 (75).JPG
obrázek 2 (36).JPG
obrázek 5 (34).JPG
obrázek 2 (68).JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one