Přejeme vám krásné prožití velikonočních svátků. Připomínáme, že o prázdninách dětské kurzy neprobíhají. 
Budeme se na vás těšit zase v úterý 7. dubna.

Tento týden patřil Velikonocům. Děti hledaly velikonoční vajíčka, skládaly puzzle, zatancovaly si se zajíčkem a nejmenší si vyrobily parádní kuřátko. Se studenty jsme si zopakovali slovní zásobu při velikonoční křížovce, povídali jsme si o rozdílech ve slavení Velikonoc u nás a v US, nechyběl ani velikonoční závod – tentokrát zvítězila děvčata.